Menu
Menu

Privacybeleid

Privacy policy 

BIJORCA bvba is verantwoordelijk voor de verwerking persoonsge- gevens zoals vastgelegd in deze Privacy Policy. Contactgegevens http;//www.bijorca.be BIJORCA bvba Meirbrug 2 2000 Antwerpen België Btw-nummer: BE 0819.956.539 Telefoonnummer: +32 3 248.27.54 E-mailadres: juwelieraanhuis@gmail.com Welke persoonsgegevens verwerken jullie? We houden enkele persoonsgegevens bij die we op verschillende manieren hebben verkregen. Bijvoorbeeld omdat je op onze web- shop surft, of omdat je ons zelf de gegevens hebt gegeven - online of in één van onze winkels - bijvoorbeeld bij een aankoop. We ba- seren ons hiervoor op contractuele grond, gerechtvaardigd belang en toestemming. Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Om je persoonlijk aan te spreken. 
 • Adresgegevens 
 • Om je bestelling op het juiste adres te bezorgen. 
 • Telefoon of gsm-nummer 
 • Om je te contacteren over een herstelling of bestelling. 
 • Paspoortnummer 
 • Dit vragen we enkel als je je afhaalbewijs niet bij hebt. Bij het opkopen van oud goud zijn we wettelijk verplicht je paspoortnummer te vragen. 
 • E-mailadres 
 • Om je te contacteren over een herstelling of bestelling. Of om je onze nieuwsbrief te sturen als je hierop inschreef. Je kan je natuurlijk altijd gemakkelijk uitschrijven. 
 • Bankrekeningnummer 
 • Om je betaling te ontvangen. 
 • IP adres 
 • Locatiegegevens 
 • Internetbrowser en apparaattype Jonger dan 16 jaar? Het is niet de bedoeling om gegevens te verzamelen over website- bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze de toestemming hebben van een ouder of voogd. Maar wij kunnen niet controleren of een websitebezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun zoon of dochter. Om zo te voorkomen dat er gegevens over hen verza- meld worden zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat we gegevens verzameld hebben over een bezoeker die jonger is dan 16 jaar? Neem contact met ons op via juwelieraanhuis@gmail.com en dan verwijderen wij die informa- tie. 

Hoe bewaren jullie mijn gegevens? Wij gebruiken coderingstechnologieën om jouw gegevens te be- schermen. Die coderingstechnologieën voldoen altijd aan de gang- bare standaarden binnen de IT-sector. We nemen ook de nodige veiligheidsmaatregelen om het verlies, onrechtmatig gebruik of wij- ziging van je gegevens tegen te gaan. Als wij gevoelige gegevens ontvangen, bijvoorbeeld financiële informatie, dan gebruiken wij een beveiligde server. We bewaren je gegevens op verschillende locaties. In ons stockbe- heerprogramma op onze eigen servers. Je e-mailadres staat, indien je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, ook op een server van Mail- chimp. Je financiële informatie wordt verwerkt door Mollie. We ge- ven je informatie nooit door aan andere bedrijven voor commerciële doeleinden. 

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens? We bewaren je gegevens niet langer dan nodig, maar lang genoeg om je een uitstekende service te blijven bieden. 

 • Persoonsgegevens: zolang als nodig om onze dienstverlening uit te voeren en aan klantenbinding te doen. 
 • Telefoongesprekken: we nemen nooit telefoongesprekken op 
 • Camerabeelden: we houden camerabeelden 5 weken bij. In bepaalde (veiligheids)situaties houden we de beelden langer bij. 
 • E-mailadres voor onze nieuwsbrief: zolang je ingeschreven bent op onze nieuwsbrief. 

Gebruiken jullie cookies? Om te zien hoeveel mensen onze webshop bezoeken en hoeveel bezoekers iets kopen, gebruiken we Google Analytics. Google Ana- lytics is een webanalyse-service van Google. Om ervoor te zorgen dat de service goed werkt, gebruikt Google Analytics cookies. Cookies zijn kleine data- of tekstbestandjes die websites bij je eerste bezoek in de browser van je computer, smartphone, tablet of ander mobiel apparaat zetten. Ze helpen ons om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. De in- formatie die deze cookie ontvangt, stuurt het door naar de servers van Google in de Verenigde Staten. Welke informatie verzamelt de cookie? De cookie verzamelt standaardgegevens over je internetbezoek. Zo zien we bijvoorbeeld hoeveel bezoekers welke webpagina bezoe- ken, of hoeveel bezoekers via smartphone op onze webshop te- rechtkomen. We verzamelen deze informatie op een manier waarop het onmogelijk is om de persoonlijke identiteit van de bezoeker te achterhalen. We gebruiken die informatie om onze website te ver- beteren en jouw bezoek te optimaliseren. Wat met mijn gegevens? Google mag de verzamelde informatie aan derden doorspelen wanneer hij wettelijk verplicht wordt. Of wanneer die derden de in- formatie voor Google verwerken. Google koppelt nooit je IP-adres aan andere gegevens. Geen cookies meer? Ben je verplicht cookies te accepteren? Nee. Je kan de cookies ook uitzetten. Hieronder vind je per browser een link hoe je dat doet. 

 • Firefox 
 • Internet Explorer 
 • Safari 
 • Google Chrome 

Wat zijn mijn rechten? Dat is een van de mooie dingen aan de GDPR. Jij krijgt meer rech- ten. Zo heb je het recht om je gegevens in te kijken, te corrigeren en te verwijderen. Je kan ook je toestemming tot gegevensverwer- king intrekken en je gegevens overdragen. Je kan een verzoek indienen om je gegevens in te kijken, te corri- geren, te verwijderen of over te dragen. Maar ook om je toestem- ming in te trekken of bezwaar te maken op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dat doe je door een mailtje te sturen naar juwe- lieraanhuis@gmail.com We behandelen je vraag zo snel mogelijk. Nog vragen? Heb je nog vragen? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen. Dat kan je doen via e-mail naar juwelieraanhuis@gmail.- com of via telefoon op +32 3 248.27.54 Volgens de vernieuwde Europese Privacywetgeving .